Välkommen till Trollhättans VideoFilmare
Årets Filmmotton 2023:
1. Resan 2. Liten naturfilm 3. En sån dag 4. Min egen film
I samarbete med:
Webbmaster: Josen  2023-09-19. Mailto: info@tsvf.se 
OBS!! Nästa möte: Månadsmöte: 2023-09-28 kl. 18.30 Klubblokalen
Styrelsemöte: 2023-10-11 kl.16.00 Klubblokalen
Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan åren 1975 och framåt.
Bild från första mötet efter pandemin 2021.
Sista mötet före Filmsommaren 2023-04-27.
Välkomna till ett nytt filmår i TVF.