Välkommen till Trollhättans VideoFilmare
Årets Filmmotton 2024:
1. Resan 2. En naturfilm 3. Trollhättan 4. Som du vill
I samarbete med:
Webbmaster: Josen  2024-03-12. Mailto: info@tsvf.se 
OBS!! Nästa möte: Våffelmöte: 2024-03-21 kl. 18.30 Klubblokalen
Styrelsemöte: 2024-04-10 kl.16.00 Klubblokalen
Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan åren 1975 och framåt.
Bild från första mötet efter pandemin 2021.
Dom som ledde årsmötet 2024-02-29.
Välkomna till ett Nytt Filmår 2024