Webbmaster: Josen  2020-01-18. Mailto: info@tsvf.se 
ssssss
Välkommen till Trollhättans VideoFilmare Årets Filmmotton 2020: 1. Resan 2. En sommarfilm 3. En dokumentär 4. En film med knorr OBS!! Nästa möte: Höstmöte: 2020-11-26 kl. 18.30 Klubblokalen Styrelsemöte: 2020-11-12 kl.18.30 Klubblokalen Foto från lussemötet. Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan  åren 1975 och framåt.  Med anledning av att Coronaviruset fortsätter att sprida sig i samhället, med ökande styrka, har styrelsen idag beslutat att vi ställer in månadsmötet i Oktober. Vi kommer att i mitten på varje månad framöver, stämma av i styrelsen om det går att genomföra ett månadsmöte på ett säkert sätt för alla medlemmar. Fortfarande hoppas vi på att ett våffelmöte kan komma att planeras på något höstmöte, för vi vill ju inte vara utan detta. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att vara fortsatt försiktiga i sina möten med medmänniskor, men som tidigare sagts, det går ju alltid att filma lite grand. Glöm inte att göra någon mottofilm till höstmötet. Vi hoppas att det går att genomföra ett sådant.   Möjlighet till att ringa och fråga om eventuella redigeringsproblem finns ju alltid. Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt fin höst, och vi hoppas att detta elände snart kommer att försvinna. Med vänliga filmhälsningar TVF’s   Styrelse