Välkommen till Trollhättans VideoFilmare
Årets Filmmotton 2023:
1. Resan 2. En naturfilm 3. Trollhättan 4. Som du vill
I samarbete med:
Webbmaster: Josen  2024-02-20. Mailto: info@tsvf.se 
OBS!! Nästa möte: Årsmöte: 2024-02-29 kl. 18.30 Klubblokalen
Styrelsemöte: 2024-03-06 kl.16.00 Klubblokalen
Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan åren 1975 och framåt.
Bild från första mötet efter pandemin 2021.
En kines på månadsmötet 2024-01-25.
Välkomna till ett Nytt Filmår 2024