Välkommen till Trollhättans VideoFilmare
Årets Filmmotton 2022:
1. Resan 2. En sommarfilm 3. En dokumentär 4. En film med knorr
I samarbete med:
Webbmaster: Josen  2022-05-01. Mailto: info@tsvf.se 
OBS!! Nästa möte: Medlemsmöte: 2022-09-29 kl. 18.30 Klubblokalen
Styrelsemöte: 2022-09-19 kl.16.30 Klubblokalen
Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan åren 1975 och framåt.
Bild från första mötet efter pandemin 2021.
Bild från årsmötet 2022.
Trollhättans VideoFilmare önskar alla sina medlemmar en underbar filmsommar. Glöm inte att filma en mottofilm, för att visa på novembermötet.