Webbmaster: Josen  2021-12-02. Mailto: info@tsvf.se 
ssssss
Välkommen till Trollhättans VideoFilmare Årets Filmmotton 2020: 1. Resan 2. En sommarfilm 3. En dokumentär 4. En film med knorr OBS!! Nästa möte: Höstmöte: 2021-xx-xx kl. 18.30 Klubblokalen Styrelsemöte: 2021-xx-xx kl.18.30 Klubblokalen Foto från lussemötet. Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan  åren 1975 och framåt.  Med anledning av att Coronaviruset fortsätter att sprida sig i samhället, med ökande styrka, har stytelsen idag beslutat att vi ställer in alla månadsmöten framöver. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att vara fortsatt försiktiga i sina möten med medmänniskor, men som tidigare sagts, det går ju alltid att filma lite grand. Glöm inte att filma under de storhelger som ligger framför oss.   Möjlighet till att ringa och fråga om eventuella redigeringsproblem finns ju alltid. TVF önskar alla en God Jul samt ett Gott Nytt Filmår.