Välkommen till Trollhättans VideoFilmare
Årets Filmmotton 2024:
1. Resan 2. En naturfilm 3. Trollhättan 4. Som du vill
I samarbete med:
Webbmaster: Josen  2024-04-15. Mailto: info@tsvf.se 
OBS!! Nästa möte: Månadsmöte: 2024-04-25 kl. 18.30 Klubblokalen
Styrelsemöte: 2024-09-11 kl.16.00 Klubblokalen
Vi söker smalfilmer och videofilmer från Trollhättan åren 1975 och framåt.
Bild från första mötet efter pandemin 2021.
Våfflemötet 2024-03-21.
Styrelsen önskar alla Medlemmar en underbar Filmsommar 2024.