TVF´s Styrelse 2022-2023
Ordförande:      Jan Johansson 0760 93 21 41  Sekreterare/ Vice Ordförande:      Jean-Olof Swahn     0705 58 32 12  Kassör:                  Sune Granfelt  0727 33 10 33 Styrelseledamot:      Gun Johansson    0736 57 19 99 Styrelsesuppleant:   Mikael Håkansson       0767 69 24 90
Bild