TVF´s Styrelse 2018-2019 Ordförande:      Jan Johansson       0520 - 716 04  Sekreterare/ Vice Ordförande:      Jean-Olof Swahn         0705 58 32 12  Kassör:                  Sune Granfelt        0727 33 10 33 Klubbmästarinna:    Eva Thunberg                 0703 04 12 36 Styrelseledamot:     Lars-Gunnar Johansson    0767 69 24 90