TSF´s Styrelse Verksamhetsåret 2017 - 2018 Ordförande: Jan Johansson             0520 - 716 04  Sekreterare/ Vice Ordförande: Jean-Olof Swahn               0705 58 32 12  Kassör:             Sune Granfelt       0520 - 374 49 Klubbmästarinna:   Eva Thunberg                 0520 - 185 17  Styrelseledamot:     Lars-Gunnar Johansson    0521 - 195 90