TSF´s Styrelse Verksamhetsåret 2018 - 2019 Ordförande:      Jan Johansson       0520 - 716 04  Sekreterare/ Vice Ordförande:      Jean-Olof Swahn         0705 58 32 12  Kassör:                  Sune Granfelt        0520 - 374 49 Klubbmästarinna:    Eva Thunberg                 0520 - 185 17  Styrelseledamot:     Lars-Gunnar Johansson    0521 - 195 90