Årets Möten 2020 Månadsmötena: Under året är det åtta torsdagar vi träffas och givetvis är dessa möten forum för hela vår verksamhet. Då visar vi och diskuterar våra filmer. De kan ha ett mycket varierat innehåll alltifrån familjehändelser till naturfilmer och andra upplevelser. En återkommande programpunkt är "Fritt fram", som är ett bra tillfälle för den som, vill diskutera t o m sin ofärdiga film. Ofta körs någon intressant film ur vårt smalfilmsarkiv - en diger samling vi övertagit från skolfilmsverksamheten. Ibland förekommer någon teknisk demonstration, annars löses nog de flesta teknikproblemen vid kafferasten. För våren 2020 gäller: Månadsmöten Styrelsemöten 2020-01-30 2020-01-16 2020-02-27 Årsmöte 2020-02-13 2020-03-26   2020-03-12 2020-04-23         2020-04-08 För hösten 2020 gäller: Månadsmöten Styrelsemöten 2020-09-24 2020-09-10 2020-10-29 2020-10-15 2020-11-26 Höstmöte   2020-11-12 2020-12-10 Lussemöte    2020-12-03